Phrasal.info Home  About us  Contact  Site map  Topics   

Visit us in Facebook Visit us in Google+ Visit us Twitter Visit us Pinterest   
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
Home  > W  > wake  > wake up

wake up

1. будя (се), събуждам (се): He woke up in the middle of the night and couldn't get back to sleep. Той се събуди посред нощ и не можа да заспи отново.
"Wake me up when we get to London," said O'Keefe and closed his eyes. Събуди ме, когато пристигнем в Лондон, каза О’Кийф и затвори очи.
It was a thin, piercing sound, like the wail of a child that has just wakened up and found himself alone. Чу се тънък пронизителен звук като плач на дете, което току-що се е събудило и е видяло, че е само.

2. пробуждам, разбуждам: A word from you might wake him up a hit and make him start working. Една твоя дума може да го разбуди малко и да го накара да заработи.
The election defeat had the effect of wakening up the Conservatives who'd been pretty complacent about winning until then. Поражението на изборите имаше ефект на пробуждане на консерваторите, които бяха доста самоуверени преди това, че ще спечелят.

3. будя, съживявам, раздвижвам: Wake up, you lot. That was a dismal performance. Съживете се, хора. Това беше мрачно представление.
You'd better waken up if you don't want to lose your job. По-добре се раздвижи, ако не искаш да загубиш работата си.

 wake up
 wake up to

Валиден CSS!