Phrasal.info Home  About us  Contact  Site map  Topics   

Visit us in Facebook Visit us in Google+ Visit us Twitter Visit us Pinterest   
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
Home  > W  > wind  > wind down

wind down

1. свалям/смъквам c въртене (щори, прозорец и пр.): Не wound down the passenger window and asked if I wanted a lift. Той смъкна прозореца на колата и попита дали искам да ме закара.

2. развивам се докрай (за пружина на часовник и пр.): The toy wound down and came to a halt under the kitchen table. Играчката се разви докрай и спря под кухненската маса.

3. приключвам: You've arrived a bit late, the conference is winding down. Закъсня, конференцията приключва.

 wind back
 wind down
 wind on
 wind forward
 wind up

Валиден CSS!