Phrasal.info Home  About us  Contact  Site map  Topics   

Visit us in Facebook Visit us in Google+ Visit us Twitter Visit us Pinterest   
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 rummage 
 run 
 rush 
 rust 
 rustle 
Home  > R  > 3  > run  > run to

run to

1. отивам до: You won't always be able to run to your parents whenever something goes wrong in your life. Няма да можеш да отидеш до родителите си винаги, когато нещо не ти върви в живота.
What if he goes running to the police? Какво като той отиде в полицията?

2. стигам за (за средства): My salary doesn't run to expensive weekends in fancy hotels. Заплатата ми не стига за скъпи уикенди в луксозни хотели.

3. възлизам на: The report run to more than two thousand pages, not including the appendices. Докладът възлезе на повече от двеста хиляди страници, без приложенията.

4. склонен съм към: Unlike most teenagers, his taste in music runs to more sophisticated things like opera. За разлика от повечето тийнейджъри музикалният му вкус клони към по-изискани неща като опера.

 run about
 run across
 run after
 run along
 run around
 run round
 run around with
 run away
 run away with
 run down
 run in
 run into
 run off
 run off with
 run on
 run out
 run out of
 run out on
 run over
 run through
 run to
 run up
 run up against
 1  2  3

Валиден CSS!