Phrasal.info Home  About us  Contact  Site map  Topics   

Visit us in Facebook Visit us in Google+ Visit us Twitter Visit us Pinterest   
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
labour 
lace 
ladle 
lag 
lam 
land 
lap 
lapse 
lark 
lash 
last 
latch 
laugh 
launch 
lavish 
lay 
laze 
lead 
leaf 
leak 
lean 
leap 
leave 
lend 
let 
level 
lie 
lift 
light 
lighten 
Home  > L  > 1  > lay  > lay off

lay off

1. уволнявам, освобождавам от работа: There's no work so they'll be laying off another fifty employees in the new year. Работа няма и затова ще уволнят още петдесет работници през новата година.
We've been laid off indefinitely until business picks up. Освободиха ни от работа за неопределено време, докато се оживи търговията.
ANTONYMS: take on; hire.
SEE ALSO: sack; pay off.

2. (informal) оставям на мира, преставам да безпокоя: Lay off him, Tom, he's just a kid. Остави го на мира, Том, той е дете!
SYNONYMS: leave off; give over (informal); quit.

3. (informal) отказвам се от, изоставям (лош навик, занимания и пр.): The doctor's told him to lay off the beer and brandy. Лекарят му каза да се откаже от бирата и ракията.
SYNONYMS: stay off; give up.

 lay about
 lay aside
 lay away
 lay before
 lay by
 lay down
 lay in
 lay into
 lay off
 lay on
 lay out
 lay up
 lay upon
 1  2

Валиден CSS!