Phrasal.info Home  About us  Contact  Site map  Topics   

Visit us in Facebook Visit us in Google+ Visit us Twitter Visit us Pinterest   
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
labour 
lace 
ladle 
lag 
lam 
land 
lap 
lapse 
lark 
lash 
last 
latch 
laugh 
launch 
lavish 
lay 
laze 
lead 
leaf 
leak 
lean 
leap 
leave 
lend 
let 
level 
lie 
lift 
light 
lighten 
Home  > L  > 1  > lash  > lash down

lash down

1. завързвам, пристягам c въже: Clearly all ferries would be safer if passenger vehicles were lashed down. Определено всички фериботи ще са по-безопасни, ако пътническите превозни средства се завързват с въжета.
SYNONYMS: tie down; fasten down; secure.

2. изливам се като из ведро: Outside, the rain lashed down and the wind howled, but we were nice and warm inside. Навън дъждът се изливаше като из ведро и вятърът виеше, но вътре ние бяхме добре на топло.
SYNONYMS: pour down; beat down.

 lash down
 lash out
 lash out on
 1  2

Валиден CSS!