Phrasal.info Home  About us  Contact  Site map  Topics   

Visit us in Facebook Visit us in Google+ Visit us Twitter Visit us Pinterest   
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
hack 
haggle 
hail 
ham 
hammer 
hand 
hang 
hanker 
happen 
hark 
harp 
haul 
have 
head 
heal 
heap 
hear 
heat 
heave 
hedge 
help 
hem 
hide 
hike 
hinge 
hire 
hit 
hitch 
hive 
hold 
Home  > H  > 1  > hang  > hang together

hang together

1. нe се отделяме един от друг, поддържаме се: The autonomous regions that make up the Russian Federation have an incentive to hang together. Автономните региони, които съставят Руската федерация, имат стимул да не се отделят.
SYNONYMS: stick together.

2. съответстваме си: Out of the nine poems he set to music, Cale eventually chose the four 'that seemed to hang together best'. От деветте стихотворения, написани за музика, Кейл накрая избра четирите, които си подхождаха най-добре.
SEE ALSO: go together

 hang about
 hang back
 hang on
 hang onto
 hang out
 hang over
 hang round
 hang together
 hang up
 1  2

Валиден CSS!