Phrasal.info Home  About us  Contact  Site map  Topics   

Visit us in Facebook Visit us in Google+ Visit us Twitter Visit us Pinterest   
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
hack 
haggle 
hail 
ham 
hammer 
hand 
hang 
hanker 
happen 
hark 
harp 
haul 
have 
head 
heal 
heap 
hear 
heat 
heave 
hedge 
help 
hem 
hide 
hike 
hinge 
hire 
hit 
hitch 
hive 
hold 
Home  > H  > 1  > hold  > hold back

hold back

1. спирам, задържам: We must try to hold back the enemy till reinforcements arrive. Трябва да задържим врага, докато пристигнат подкрепления.
SYNONYMS: keep back.

2. спъвам, преча на: Smoking can affect the developing baby by holding back its growth. Пушенето може да засегне развитието на бебето, като попречи на растежа му.
Transplant programmes have been held back because of a shortage of donor organs. Трансплантациите спряха поради липса на донорски органи.
The fact that he didn't attend a prestigious university never held him back in his professional life. Фактът, че не е завършил престижен университет никога не попречи на професионалната му кариера.
SEE ALSO: cut back.

3. скривам, премълчавам: The Inspector feels Evans is holding something back. Инспекторът усеща, че Евънс премълчава нещо.
SYNONYMS: withhold.

4. обуздавам, задържам: I could see Moira working hard to hold her anger back. Видях, че Мойра работеше усилено, за да потисне яда си.
SYNONYMS: choke back; stifle; suppress.

5. въздържам се: It is necessary to be patient, to hold back and do nothing. Необходимо е да си търпелив, да се въздържаш и да не правиш нищо.<> This was something Poindexter could hardly hold back from revealing. Това беше нещо, което Пойндекстър трудно можеше да скрие.

 hold against
 hold back
 hold down
 hold forth
 hold in
 hold off
 hold on
 hold on to
 hold out
 hold out for
 hold out on
 hold over
 hold to
 hold together
 hold up
 hold with
 1  2

Валиден CSS!