Phrasal.info Home  About us  Contact  Site map  Topics   

Visit us in Facebook Visit us in Google+ Visit us Twitter Visit us Pinterest   
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
hack 
haggle 
hail 
ham 
hammer 
hand 
hang 
hanker 
happen 
hark 
harp 
haul 
have 
head 
heal 
heap 
hear 
heat 
heave 
hedge 
help 
hem 
hide 
hike 
hinge 
hire 
hit 
hitch 
hive 
hold 
Home  > H  > 1  > hold  > hold against

hold against (to hold something against somebody) сърдя се някому/обвинявам някого за нещо:

Her father says, "So, you married a Scotsman. We won't hold it against you ". Баща й казва: Значи, ти се омъжи за шотландец. Ние няма да те обвиняваме.
Perhaps their lack of computer competence will be held against them. Може би липсата им на компютърна грамотност ще е в тяхна вреда.
SEE ALSO: count against.

 hold against
 hold back
 hold down
 hold forth
 hold in
 hold off
 hold on
 hold on to
 hold out
 hold out for
 hold out on
 hold over
 hold to
 hold together
 hold up
 hold with
 1  2

Валиден CSS!