Phrasal.info Home Topics

Visit us in Facebook Visit us inGoogle+
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
guess 
gull 
gulp 
gum 
gun 
gunge 
Home  > G  > 2  > gulp  > gulp back

gulp back преглъщам (сълзи):

She gulped back her sobs as the coffin went down the aisle. Тя преглътна риданията си, докато ковчегът се спускаше по пътеката.

 gulp back
 gulp down
 1  2

Валиден CSS!