Phrasal.info Home Topics

Visit us in Facebook Visit us inGoogle+
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
gabble 
gain 
gallop 
gamble 
gang 
gasp 
gather 
gear 
gee 
gen 
get 
ginger 
give 
glance 
glory 
gloss 
go 
goad 
goof 
gouge 
grab 
grasp 
grass 
green 
grind 
gross 
ground 
grow 
grub 
guard 
Home  > G  > 1  > get  > get into

get into

1. влизам, вкарвам: It took four stretcher-bearers to get him into the ambulance. Четирима санитари трябваше да го вкарат на носилка в линейката.
Get in the car - we're leaving! Влизай в колата, тръгваме!

2. изпадам в някакво състояние: That's another fine mess you've gotten me into! Ти ме забърка в още една каша!
His habit of saying the first thing that comes into his head will get him into trouble one of these days. Навикът му да казва първото нещо, което му дойде наум, ще го вкара в беля някой ден.
It was very foolish of them to get themselves into so much debt. Беше глупаво от тяхна страна да затъват в толкова дългове.

3. изпадам в някакво състояние: She got into и real panic when she discovered the baby was missing. Тя изпадна в паника, когато откри, че бебето го няма.

4. (informal) придобивам навик да: I got into surfing when I was on holiday in Australia. Научих се да карам сърф, когато бях на почивка в Австралия.
Since he's been working in Edinburgh, he's really got into Scottish history and culture. Откакто бе на работа в Единбург, той наистина привикна на шотландската история и култура.

5. влизам: Do you think he'll get good enough grades to get into Oxford? Мислиш ли, че той ще изкара достатъчно високи оценки, за да влезе в Оксфорд?

6. влизам: He got into Parliament with the slimmest of majorities. Той влезе в парламента с най-малкото мнозинство.
SEE ALSO: get in.

7. пристигам: When does the ferry leaving Ullapool at 11 a.m. get into Stornaway? Кога фериботът, който тръгва от Улапул в 11 ч., пристига в Сторнауей?

8. нахлузвам, намъквам: The astronauts couldn't get into their heavy space suits without help. Астронавтите не можаха да нахлузят тежките си костюми без помощ.
I've got so fat I can't get into my clothes. Толкова надебелях, че не мога да вляза в дрехите си.

9. (What has got into somebody?) става ми нещо: I wonder what's got into Peter; he was quite rude to me! Ч удя се какво му става на Петър, беше доста груб с мен.

 get about
 get around
 get across
 get after
 get ahead
 get along
 get around
 get at
 get away
 get away from
 get away with
 get back
 get back at
 get back into
 get back to
 get behind
 get beyond
 get by
 get by on
 get by with
 get down
 get down to
 get in
 get in on
 get into
 get in with
 get off
 get off on
 get off with
 get on
 get on at
 get on for
 get on to
 get on with
 get out
 get out of
 get over
 get over with
 get round
 get round to
 get through
 get to
 get together
 get up
 get up to
 get with
 1  2

Валиден CSS!