Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 forge 
 fork 
 foul 
 freak 
 free 
 freeze 
 freshen 
 frighten 
 fritter 
 frost 
 frown 
 fuck 
 fuss 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 freak out
  F  > 2 > freak  > freak out

freak out

1. (informal) държа cc ексцентрично/чудато: Her parents will freak out when they get the bill. Родителите й ще се учудят, когато получат сметката.
I nearly freaked out when I read the first question. Едва не се изненадах, когато прочетох първия въпрос.
The weird way she rolled her eyes really freaked me out. Учуди ме странният начин, по който тя въртеше очите си.

2. (slang) причинявам халюцинации вследствие употреба на наркотици: We'd never seen anyone on acid freak out like that before. He сме виждали никога преди наркоман да се държи така.

 1  2  3