Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 forge 
 fork 
 foul 
 freak 
 free 
 freeze 
 freshen 
 frighten 
 fritter 
 frost 
 frown 
 fuck 
 fuss 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 fuss over
  F  > 2 > fuck  > fuss over

fuss over прекалявам c грижите си, отрупвам c внимание:

She doesn't realize that fussing over the children will only make them soft. Тя не разбира, че като прекалява с грижите си за децата само ще ги разнежи.
I think that, to varying degrees, we all like to be fussed over a bit. Мисля, че в различна степен, всички обичаме да ни отрупват с внимание.
Will you stop fussing over me? I've got everything I want. Ще престанеш ли да ме обгрижваш, имам всичко, което искам.

 1  2  3