Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 fish 
 fit 
 fix 
 fizzle 
 flag 
 flake 
 flare 
 flash 
 flatten 
 flesh 
 flick 
 fling 
 flip 
 float 
 flock 
 flood 
 flop 
 flounder 
 flow 
 fluff 
 flunk 
 flush 
 fly 
 fob 
 fog 
 foist 
 fold 
 follow 
 fool 
 force 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 flatten down
 flatten out
  F  > 2 > flatten  > flatten down

flatten down сплесквам, изравнявам:

He rubbed the cream into his hair, combed it, then flattened it down with his hand. Той втри крема в косата си, среса я и после я заглади с ръка.
We need one of those hydraulic machines for flattening down soil. Нуждаем се от онези хидравлични машини за изравняване на почвата.

 1  2  3