Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 fish 
 fit 
 fix 
 fizzle 
 flag 
 flake 
 flare 
 flash 
 flatten 
 flesh 
 flick 
 fling 
 flip 
 float 
 flock 
 flood 
 flop 
 flounder 
 flow 
 fluff 
 flunk 
 flush 
 fly 
 fob 
 fog 
 foist 
 fold 
 follow 
 fool 
 force 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 follow through
 follow up
  F  > 2 > follow  > follow up

follow up

1. следвам отблизо: Information from members of the public has given us some fresh leads, and we're following them up at the moment. Информация от членове на обществото ни даде свежи указания, които следваме в момента.
Before I assign my best journalist to the story, I have to be sure it's worth following up. Преди да възложа на най-добрия си журналист тази история, трябва да съм сигурна, че си заслужава да се следи отблизо.
SEE ALSO: look into; check out.

2. продължавам: The success of the original dictionary was followed up by a series of workbooks and other spin-offs. Успехът на първия речник бе продължен със серия от помагала и други пособия.
We're proud of our achievements in the league and we're hoping to follow them up with good performances in the cup competitions. Горди сме c постиженията си в лигата и се надяваме да ги продължим с добро представяне в съревнованията за купата.

 1  2  3