Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 fish 
 fit 
 fix 
 fizzle 
 flag 
 flake 
 flare 
 flash 
 flatten 
 flesh 
 flick 
 fling 
 flip 
 float 
 flock 
 flood 
 flop 
 flounder 
 flow 
 fluff 
 flunk 
 flush 
 fly 
 fob 
 fog 
 foist 
 fold 
 follow 
 fool 
 force 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 fly at
 fly in
 fly out
  F  > 2 > fly  > fly in

fly in

1. долитам, пристигам със самолет: Jackson himself will be flying in from Mexico today. Самият Джаксън ще долети от Мексико днес.

2. доставям/докарвам по въздуха: Air-crash investigators from North America are being flown in to throw what light they can on the causes of the disaster. Докарват следователи по въздушните катастрофи от Северна Америка, за да хвърлят светлина върху причините за катастрофата.
Further medical supplies will be flown in from Holland and Germany at the beginning of next week. Още медицински продукти ще бъдат доставени от Холандия и Германия в началото на следващата седмица.

 1  2  3