Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 ease 
 eat 
 ebb 
 edit 
 egg 
 eke 
 embark 
 empty 
 end 
 engage 
 enlarge 
 enter 
 even 
 expand 
 explain 
 eye 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 explain away
  E  >  explain  >  explain away

explain away давам задоволително обяснение:

If the accountants have made a serious miscalculation, I can't imagine how they're going to explain it away to management. Ако счетоводителите са допуснали сериозни грешки в изчисленията, не мога да си представя как ще обяснят това на ръководството.