Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 dump 
 dust 
 dwell 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 dwell on
 dwell upon
  D  >  3  >  dwell  >  dwell on

dwell on or dwell upon постоянно мисля за, не забравям:

I know it was a horrible experience, but you should try not to dwell on it. Знам, че е било ужасно преживяване, но трябва да се опиташ да не мислиш за това.

 1  2  3