Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 divvy 
 do 
 dole 
 doll 
 dope 
 dose 
 doss 
 dote 
 double 
 doze 
 drag 
 dragoon 
 draw 
 dream 
 dredge 
 dress 
 drift 
 drill 
 drink 
 drip 
 drive 
 drone 
 drool 
 drop 
 drown 
 drum 
 dry 
 duck 
 duff 
 dumb 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 dry off
 dry out
 dry up
  D  >  2  >  dry  >  dry out

dry out

1. изсъхвам, пресъхвам: The plants grow best in a fertile soil that doesn't dry out too readily. Растенията растат най-добре в плодородна почва, която не изсъхва прекалено бързо.

2. (informal) лекувам се срещу алкохолизъм/наркомания: Now that he's trying to dry out he avoids social gatherings where alcohol is consumed. Сега, когато се опитва да се лекува, той избягва социални събирания, където се консумира алкохол.

 1  2  3