Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 divvy 
 do 
 dole 
 doll 
 dope 
 dose 
 doss 
 dote 
 double 
 doze 
 drag 
 dragoon 
 draw 
 dream 
 dredge 
 dress 
 drift 
 drill 
 drink 
 drip 
 drive 
 drone 
 drool 
 drop 
 drown 
 drum 
 dry 
 duck 
 duff 
 dumb 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 do
 do away with
 do down
 do for
 do in
 do out
 do out in
 do out of
 do over
 do up
 do with
 do without
  D  >  2  >  do  >  do with

do with

1. правя: I don't know what I did with yesterday's newspaper. I may have thrown it away. He знам какво съм направил с вчерашния вестник. Може да съм го изхвърлил.
What have you done with my black pen? Какво си направил c черната ми писалка?

2. отнасям се с: He just won't do what he is told. I don't know what is to be done with him. Той просто не прави това, което му се казва. Не знам как трябва да се отнасяме с него.
"What shall we do with these empty wine bottles?" "Put them in a box and take them to the bottle bank for recycling". Какво да правим c тези празни бутилки oт вино? Сложете ги в кашон и ги занесете за рециклиране.

3. минавам c, задоволявам се с, стига ми: We could do with some new curtains in this room. В тази стая може да минем само с нови пердета.
I could do with a nice cold beer. C удоволствие бих изпил една студена бира.

4. правя, върша: He doesn't know what to do with himself now that he's retired. Той не знае какво да прави сега, когато е пенсионер. What did you do with yourselves when you were cut off from civilization for all those months? Какво правехте, докато бяхте откъснати от цивилизацията през всички тези месеци?

 1  2  3