Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 dab 
 dabble 
 dally 
 dam 
 damp 
 dart 
 dash 
 date 
 daub 
 dawn 
 deal 
 deceive 
 decide 
 deck 
 declare 
 deliver 
 delve 
 depart 
 depend 
 descend 
 die 
 dig 
 din 
 dine 
 disagree 
 dish 
 dispense 
 dispose 
 dive 
 divide 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 die away
 die back
 die down
 die off
 die out
  D  >  1  >  die  >  die back

die back започвам да изсъхвам откъм върха:

herbaceous plants that die back in winter   тревисти растения, които изсъхват през зимата

 1  2  3