Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 cross 
 crowd 
 crumble 
 crumple 
 crush 
 cry 
 cuddle 
 curl 
 curtain 
 cut 
  
  
  
  
  
  
  
  
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 crush in
 crush into
 crush up
 
 
  C  >  4  >  crush  >  crush into

crush in or crush into натъпквам (се), наблъсквам (ce):

here were four of us crushed in the bаck of his car. Четири души се бяхме наблъскали на задната седалка в колата му.
Men, women, and children were crushed into cuttle trucks. Мъже, жени и деца бяха наблъскани в камиони за добитък.

 1  2  3  4