Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 cross 
 crowd 
 crumble 
 crumple 
 crush 
 cry 
 cuddle 
 curl 
 curtain 
 cut 
  
  
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 cut across
 cut away
 cut back
 cut back on
 cut down
 cut down on
 cut in
 cut into
 cut off
 cut out
 cut out for
 cut through
 cut up
 
  C  >  4  >  cut  >  cut into

cut into

1. нарязвам на парчета: You'll only know if the fruit is evenly distributed when you cut into the cake. Ще узнаеш дали плодът е равномерно разпределен, когато нарежеш кейка на парчета.
The skirt was so tight it was cutting into her waist. Полата беше толкова тясна, че се врязваше в талията й.

2. намесвам се: All these interruptions are cutting into the time left for checking and revising. Всички тези прекъсвания се намесват във времето за проверка и преговор.

 1  2  3  4