Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 cross 
 crowd 
 crumble 
 crumple 
 crush 
 cry 
 cuddle 
 curl 
 curtain 
 cut 
  
  
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 cut across
 cut away
 cut back
 cut back on
 cut down
 cut down on
 cut in
 cut into
 cut off
 cut out
 cut out for
 cut through
 cut up
 
  C  >  4  >  cut  >  cut back

cut back

1. намалявам, съкращавам (разходи и пр.): We've had to cut back a great deal since my husband lost his job. There are no expensive holidays now and we can't afford a new car. Наложи ни се да намалим разходите си много, откакто съпругът ми загуби работата си. Сега няма скъпи почивки и не можем да си позволим нова кола.

2. подкастрям, подрязвам: I want to cut back that bush before it gets too big. Искам да подрежа този храст, преди да стане много голям.

 1  2  3  4