Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 cross 
 crowd 
 crumble 
 crumple 
 crush 
 cry 
 cuddle 
 curl 
 curtain 
 cut 
  
  
  
  
  
  
  
  
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 cut across
 cut away
 cut back
 cut back on
 cut down
 cut down on
 cut in
 cut into
 cut off
 cut out
 cut out for
 cut through
 cut up
 
  C  >  4  >  cut  >  cut across

cut across

1. пресичам, избирам по-кратък път: We could get ahead of them if we cut across this field. Може да ги изпреварим, ако пресечем през полето.

2. в разрез/противоречие съм с: There was potential here to cut across established Catholic-Protestant divisions. Имаше възможност да противоречим на установените католико-протестантски различия.

 1  2  3  4