Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 bitch 
 bite 
 black 
 blare 
 blast 
 blaze 
 blend 
 block 
 blot 
 blow 
 blurt 
 board 
 bog 
 boil 
 bomb 
 bone 
 book 
 boom 
 boot 
 border 
 boss 
 botch 
 bottle 
 bottom 
 bounce 
 bow 
 bowl 
 box 
 branch 
 brazen 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 black out
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  B  >  2  >  black  >  black out

black out

1. затъмнявам, временно прекъсвам тока: Wardens patrolled the streets to make sure every house had been properly blacked out. Стражи патрулираха по улиците, за да се уверят, че всяка къща е правилно затъмнена.

2. загубвам съзнание за кратко: I must have blacked out: the next thing I remember is two men pulling me from the car. Сигурно съм загубил съзнание, след това си спомням, че двама мъже ме издърпаха от колата.
SYNONYMS: pass out; faint. SEE ALSO: flake out; keel over.

3. забранявам: Following orders from .Moscow, all news bulletins were blacked out. Спазвайки нарежданията от Москва, всички информационни бюлетини бяха забранени.

 1  2  3  4