Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 back 
 bail 
 balance 
 balk, (baulk) 
 balls 
 band 
 bandy 
 bang 
 bank 
 bargain 
 barge 
 bark 
 base 
 bash 
 bask 
 batter 
 baulk 
 bawl 
 be 
 bear 
 beat 
 beaver 
 become 
 bed 
 beef 
 beg 
 believe 
 belt 
 bend 
 bet 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 believe in
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  B  >  1  >  believe  >  believe in

believe in

1. вярвам в: I don't believe in God. Нe вярвам в Бог.
Do you believe in ghosts? Вярваш ли в духове?

2. имам вяра, доверявам се: Не never really believed in Communism as a solution. Той никога не е вярвал в комунизма като решение.
This government believes in free medical treatment for all. Това правителство вярва в безплатното медицинско лечение за всички.

3. повярвам: The film's central character is so outrageous it's impossible to believe in her. Главната героиня във филма е толкова отвратителна, че е невъзможно да й повярваш.

4. убеден съм: My husband believes in me and in what I'm trying to achieve. Съпругът ми е уверен в мен и в това, което искам да постигна.
SYNONYMS: have faith in.

 1  2  3  4