Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 back 
 bail 
 balance 
 balk, (baulk) 
 balls 
 band 
 bandy 
 bang 
 bank 
 bargain 
 barge 
 bark 
 base 
 bash 
 bask 
 batter 
 baulk 
 bawl 
 be 
 bear 
 beat 
 beaver 
 become 
 bed 
 beef 
 beg 
 believe 
 belt 
 bend 
 bet 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 be about
 be after somebody
 be after/at
 be along
 be around
 be away
 be back
 be behind
 be beyond
 be by
 be down
 be down for
 be down to something
 be down with
 be in
 be in for
 be in on
 be into something
 be off
 be off on something
 be off to a good/bad start
 be off for
 be on
 be on about
 be on at
 be on to
 be out
 be out for
 be out of
 be over
 be past
 be past doing something
 be round
 be trough
 be trough with
 be up
 be up against
 be up against it
 be up to something
 be with something
  B  >  1  >  be  >  be out

be out

1. не съм си у дома, навън съм, на открито съм: I'm sorry, but he is out. Съжалявам, но той не е вкъщи.
The mob was out. Тълпата беше излязла на улицата.

2. на игрището съм: Team "A" is now out. "А" отборът излезе на игрището.

3. изгаснал съм (за свещ, огън, светлини и пр.): The lights were out all night. През цялата нощ светлините бяха изгасени.

4. отдалечен съм от сушата: We were out at sea. Бяхме в открито море.
The tide was out. Имаше отлив.

5. пуснат съм от затвора: He was out and all his enemies were afraid for their lives. Беше излязъл от затвора и всичките му врагове трепереха за живота си.

6. нe съм в ритъм или в такт, не съм настроен, в дисонанс съм: One string was out. Една от струните беше разстроена.

7. свършил съм: The money is out. Парите свършиха.
The summer is out. Лятото свърши.

8. в безсъзнание съм, припаднал съм: Не was out for ten seconds. Той беше в безсъзнание десет секунди.

9. не съм на мода: These skirts are out. Тези поли излязоха от мода.

10. не съществувам: The danger of war is out. He съществува опасност от война.

11. греша: He is five pounds out in his calculation. Той е сгрешил сметките с пет паунда.

12. извън играта съм, изиграл съм своя ред, изпаднал съм от играта и пp.: England is out in the second test. Английскит отбор отпадна от втория кръг.

13. изтекъл ми е срокът: The lease is out. Договорът за наем изтече.

14. разцъфтял съм, цъфнал Съм: The roses were out. Розите бяха цъфнали.

15. излизам наяве: The secret is out. Тайната е разкрита.

16. стачкувам: The miners were out for a week. Миньорите стачкуваха една седмица.

17. имам твърдото намерение да сторя нещо, решен съм на нещо: Не is out to put things right. Той твърдо е решил да оправи нещата.

18. представен съм в обществото: Their daughter is already out. Дъщеря им вече е представена в обществото.

19. не съм точен, не съм верен: My watch is five minutes out. Часовникът ми не е точен с пет минути.

20. публикуван съм: My first novel is out. Излезе първият ми роман.

21. бивам изключен от организация: If you don't pay your fee, you'll he out at the end of the month. Ако не си платиш вноса, ще бъдеш изключен в края на месеца.

22. невъзможно е да се вземе предвид или да влезе в плановете: Given the exchange rate, a holiday in Greece is out this year. Като cе има предвид валутния курс, изключено е да отидем на почивка в Гърция тази година.

23. изгрявам (за слънцето, луната): The sun is out. Слънцето изгря.

 1  2  3  4