Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 back 
 bail 
 balance 
 balk, (baulk) 
 balls 
 band 
 bandy 
 bang 
 bank 
 bargain 
 barge 
 bark 
 base 
 bash 
 bask 
 batter 
 baulk 
 bawl 
 be 
 bear 
 beat 
 beaver 
 become 
 bed 
 beef 
 beg 
 believe 
 belt 
 bend 
 bet 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 be about
 be after somebody
 be after/at
 be along
 be around
 be away
 be back
 be behind
 be beyond
 be by
 be down
 be down for
 be down to something
 be down with
 be in
 be in for
 be in on
 be into something
 be off
 be off on something
 be off to a good/bad start
 be off for
 be on
 be on about
 be on at
 be on to
 be out
 be out for
 be out of
 be over
 be past
 be past doing something
 be round
 be trough
 be trough with
 be up
 be up against
 be up against it
 be up to something
 be with something
  B  >  1  >  be  >  be off

be off

1. изгасен съм: The lights are off. Лампите са изгасени.

2. тръгвам си: I must be off now, it's getting late. Трябва да си тръгвам, става късно.

3. свършвам работа или дежурство: What time are you off? Кога свършваш работа?

4. развалям се (за храна), изветрявам (за газирани напитки и пр.): This milk is off, it's been in the fridge since last week. Млякото е развалено, от миналата седмица е в хладилника.
The beer is off. Бирата е изветряла.

5. провалям се, бивам анулиран и пр. (за концерт, сватба, сделка, състезание и пр): Did you know that Jane's wedding is off? Знаеш ли, че сватбата на Джейн няма да се състои?

6. не съм точен: Sorry, ту estimate was a hit off. Простете, сметката ми не беше много точна.

7. бивам изпратен (за колет, писмо и пр.): This parcel must be off by tomorrow. Този колет трябва да е изпратен до утре.

8. заминавам: They are off. Те заминаха. We are off tо Greece next week. Следващата седмица заминаваме за Гърция.

9. отсъствам (от работа или училище): She has the flu and will be off work until Monday. Тя е болна от грип и ще отсъства от работа до понеделник.

10. не консумирам нещо (поради лекарска забрана и пр.): He's been off alcohol since he had the heart attack. Той не пие алкохол, откакто получи сърдечен удар.
I'm off chocolate now, I ate too much during the holidays. В момента не ям шоколад, ядох твърде много по празниците.

11. спирам да приемам нещо: When will you be off antibiotics? Кога ще спреш антибиотиците?

12. предстоя: Christmas isn't far off. Коледа не е далече.

13. свършвам: Sorry, but it is late and the roast beef is off. Съжалявам, но вече е късно и печеното говеждо свърши.

 1  2  3  4