Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 back 
 bail 
 balance 
 balk, (baulk) 
 balls 
 band 
 bandy 
 bang 
 bank 
 bargain 
 barge 
 bark 
 base 
 bash 
 bask 
 batter 
 baulk 
 bawl 
 be 
 bear 
 beat 
 beaver 
 become 
 bed 
 beef 
 beg 
 believe 
 belt 
 bend 
 bet 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 barge in
 barge into
 barge throgh
 
  B  >  1  >  barge  >  barge into

barge into (to barge into something/somewhere)

1. нахълтвам: He barged into my office without knocking. Той нахълта в кабинета ми, без да чука.

2. намесвам се, прекъсвам: He can't stop himself barging into other people's conversations. Той не може да се сдържи да не се намеси в чужд разговор.

3. блъсвам се в някого: These louts just barge into you and knock you out of the way. Тези грубияни просто се блъскат в теб и те помитат от пътя.

 1  2  3  4