Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 back 
 bail 
 balance 
 balk, (baulk) 
 balls 
 band 
 bandy 
 bang 
 bank 
 bargain 
 barge 
 bark 
 base 
 bash 
 bask 
 batter 
 baulk 
 bawl 
 be 
 bear 
 beat 
 beaver 
 become 
 bed 
 beef 
 beg 
 believe 
 belt 
 bend 
 bet 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 bargain for
 bargain on
  B  >  1  >  bargain  >  bargain on

bargain for or bargain on разчитам на, очаквам:

I was hoping for some adventure, but I got more than I'd bargained for. Надявах се на малко приключения, но не чак толкова (но получих повече, отколкото очаквах).
We didn't bargain on them changing their mind at the last minute. He сме очаквали да променят решението си в последния момент.
SYNONYMS: reckon on.

 1  2  3  4