Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 back 
 bail 
 balance 
 balk, (baulk) 
 balls 
 band 
 bandy 
 bang 
 bank 
 bargain 
 barge 
 bark 
 base 
 bash 
 bask 
 batter 
 baulk 
 bawl 
 be 
 bear 
 beat 
 beaver 
 become 
 bed 
 beef 
 beg 
 believe 
 belt 
 bend 
 bet 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 back away
 back away from
 back down
 back into
 back off
 back onto
 back out
 back up

 

 

 

 

 

  B  >  1  >  back  >  back into

back into (to back into something, back something into something) удрям се в нещо, вървейки или отстъпвайки назад:

He bucked into a lamppost and smashed the rear light. Като даде на заден ход, той се блъсна в улична лампа и си счупи стопа.

 1  2  3  4